Twoja księgowość z Compendium

szybko, sprawnie i profesjonalnie
o_nas

Kilka słów o nas


Nasz Zespół tworzą ludzie o bogatym doświadczeniu zawodowym, których celem jest ciągły rozwój i doskonalenie własnych umiejętności.

Stosujemy indywidualne podejście do Klienta, zapewniamy uczciwość w relacjach biznesowych i wysoką kulturę osobistą.

Spółka Compendium jest doskonałym połączeniem doświadczenia, wiedzy i umiejętności pracy w różnych obszarach działalności, począwszy od księgowości, poprzez ogólne doradztwo biznesowe i zastosowanie technologii informacyjnej (IT) w przedsiębiorstwach.

Misją Spółki jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie kompleksowej obsługi rachunkowej Klienta, połączonej z szeroko rozumianym doradztwem biznesowym.

Nasze certyfikaty


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertąoferta

Obsługa Księgowa Twojej Firmy


♦ Opracowanie zakładowego planu kont
♦ Opracowanie polityki rachunkowości
♦ Prowadzenie ksiąg handlowych
♦ Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
♦ Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń
♦ Obsługa księgowa firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce
♦ Prowadzenie rejestrów VAT
♦ Prowadzenie ewidencji środków trwałych
♦ Sporządzanie deklaracji podatkowych
♦ Sprawozdawczość miesięczna (bilans, rachunek wyników)
♦ Sprawozdawczość do GUS, NBP
♦ Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
♦ Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
♦ Audyty, współpraca z biegłym rewidentem
♦ Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych


oferta_ksiegowa

Kadry i Płace


♦ Prowadzenie listy płac
♦ Sporządzanie deklaracji ZUS
♦ Sporządzanie deklaracji PIT
♦ Prowadzenie teczek osobowych pracowników
♦ Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, świadectw pracy
♦ Sporządzanie deklaracji sprawozdań PFRON


oferta_kadry_place

Outsourcing


♦ Przyjęcie funkcji Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego z zachowaniem działu księgowego po stronie Klienta
♦ Nadzór nad pionem finansowym u Klienta
♦ Prowadzenie działu księgowości oraz kadr i płac u Klienta na systemach księgowych Klienta
♦ Pełny outsourcing księgowości, kadr i płac
oferta_outsourcing

Doradztwo Biznesowe


♦ Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
♦ Przygotowywanie biznes planów, wniosków kredytowych, leasingowych i wniosków o dotacje
♦ Wsparcie przy wdrażaniu kontrolingu i rachunkowości zarządczej
♦ Sporządzanie analiz finansowych
♦ Planowanie projektów inwestycyjnych
♦ Due diligence
♦ Doradztwo merytoryczne w zakresie wyboru zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI)
♦ Zarządzanie projektami wdrożenia ZSI
♦ Doradztwo w dziedzinie organizacji działalności gospodarczej
♦ Pomoc przy zakładaniu firm

Dlaczego my?


Sprawdź co wyróżnia nas od konkurencji


Terminowość

Profesjonalizm

Bezpieczeństwo danychSzeroka oferta

Doświadczenie

Najwyższa jakość

Skontaktuj się z nami


  biuro@compendiumbiuro.pl

  + 48 608 048 058

  + 48 665 939 114
ODDZIAŁ I
BKR Compendium Sp. z o.o.
ul. Szeroka 11
43 - 400 Cieszyn


ODDZIAŁ II
BKR Compendium Sp. z o. o.
ul. 1 Dywizji Pancernej 45
I piętro, pokój 101
43 - 300 Bielsko-Biała
(Centrum Konferencyjne BIT)